Hitler aan de macht

Hitler aan de macht
© Bundesarchiv, Bild 146-1972-026-11


De slechte economische situatie leidt opnieuw tot politieke onrust. Franz maakt zich vaak heel boos over de politieke en economische situatie. “Niemand doet iets voor de gewone mensen,” roept hij. “Alleen de NSDAP van Adolf Hitler – die heeft een plan, die bekommert zich om ons.” Franz gaat steeds vaker naar partijbijeenkomsten van de NSDAP en komt op een dag thuis met een bruin overhemd. “Martha, ik ben lid geworden van de SA, de beschermingsdienst van de partij!” Martha zegt niets, maar Johannes ziet aan haar ogen dat ze niet blij is.

Franz wordt steeds actiever binnen de NSDAP. Hij vertelt zijn zonen steeds enthousiast over de bijeenkomsten en neemt Mattias vaak mee naar parades. Johannes gaat bijna nooit mee. Hij blijft liever thuis. Hij voelt zich ook niet meer veilig op straat: veel mensen dragen een uniform en er wordt gevochten. Soms hoort Johannes vrienden van zijn vader schelden over de Joden, die schuldig zouden zijn aan de crisis. Dat vindt hij niet fijn. Zijn vriend Benjamin is toch ook Joods?
 
Op 30 januari 1933 komen Franz en Mattias opgetogen thuis. Ze roepen vrolijk: “Martha, Johannes, luister: nu wordt alles beter. Adolf Hitler is benoemd tot rijkskanselier!”

Opdracht 5: Hitler aan de macht – Kennis en analyse
 
Bekijk de bronnen 6, 7 en 8. Op 30 januari 1933 werd Hitler benoemd tot rijkskanselier. Hitler schafte al snel de democratie af. Er waren wel mensen die zich daartegen verzetten, maar de meeste Duitsers accepteerden de veranderingen. Een grote groep was zelfs erg enthousiast. Voor ons is dat nu moeilijk voor te stellen. Bedenk drie redenen waarom zo weinig mensen in verzet kwamen. Bedenk vervolgens drie (andere) redenen waarom zoveel Duitsers aanvankelijk tevreden waren over de dictatuur van de nazi’s.
 
Mensen kwamen niet in verzet omdat: (geef drie redenen)


Veel mensen ondersteunden het nieuwe bewind van Hitler omdat: (geef drie redenen)


Opdracht 6: Een brief van Martha – Portfolio-opdracht
 
Aanhangers van Hitler
Bundesarchiv, Bild 102-12405

Martha is het niet eens met de politieke keuzes van haar man. Maar ze begrijpt wel dat hij door zijn ervaringen uiteindelijk voor de partij van Hitler kiest. In 1930 schrijft ze haar moeder een brief waarin ze vertelt dat Franz lid is geworden van de NSDAP. Ze legt uit waarom ze denkt dat haar man tot die keuze is gekomen en waarom ze het daar zelf niet mee eens is. Verplaats je in Martha en schrijf de brief.
 
Werk de brief uit op een apart portfolioblad (bv. in Word). Besteed aandacht aan alles wat Franz heeft meegemaakt sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Geef steeds aan hoe Martha hier tegenover staat.
 
Je werkt alleen en je hebt hier maximaal 20 minuten de tijd voor.