Hitler en de NSDAP

Aanhangers van Hitler
© Bundesarchiv, Bild 102-15191

De eerste maanden nadat Adolf Hitler rijkskanselier geworden is, is het nog onrustig in Duitsland. Op straat vecht de SA, de ordedienst van de nationaalsocialisten, nog steeds tegen de communisten. Vader Franz is er altijd bij. In februari wordt het spannend als bekend wordt dat de Rijksdag in Berlijn in brand is gestoken door een communist uit Nederland: “Zie je wel dat die communisten willen dat Duitsland ten onder gaat?” briest Franz tegen Martha. “Gelukkig worden ze nu keihard aangepakt, Hitler laat dit niet op zich zitten, wacht maar af.”

Franz krijgt gelijk. Veel communisten worden opgesloten en een maand na de brand, op 23 maart 1933, neemt het Duitse parlement een wet aan die Hitler en de zijnen alle macht in handen geeft: de machtigingswet. Al snel zijn alle politieke partijen verboden. Op straat wordt niet meer gevochten tussen verschillende partijen, omdat de nationaalsocialisten nu alles bepalen.

Opdracht 1: De NSDAP – Kennis en analyse
 
Bekijk bron 1 en 2. Wat waren de belangrijkste standpunten van de partij van Adolf Hitler, de NSDAP? Noem drie punten.


Opdracht 2: Hitler aan de macht – Kennis en analyse
 
De vraag of Hitler democratisch aan de macht is gekomen, is moeilijk te beantwoorden. Hitler werd benoemd door president Von Hindenburg en al twee maanden later kreeg Hitler de Rijksdag (=het Duitse parlement) zo ver dat die hem de machtigste man van Duitsland maakte. Er werd met 2/3 meerderheid een wet aangenomen (de machtigingswet) die Hitler vele bevoegdheden gaf en het parlement buiten spel zette.

Waarom gaf het parlement zijn rechten op? Probeer zoveel mogelijk verklaringen te verzamelen. Vul het onderstaande verhaal aan, maar bestudeer voor je antwoord geeft eerst bron 3.

Vul in:
a. Veel leden van het parlement waren ontevreden met de democratie in Duitsland, omdat:


b. Veel leden van het parlement wilden Hitler een kans geven, omdat:


c. Sommige leden van het parlement waren het niet met Hitler eens maar konden of durfden zich niet te verzetten, want: