De Hitlerjugend en partijcongressen

De Hitlerjugend
© Bundesarchiv, Bild 146-2004-0028

Met de familie Maier gaat het ondertussen steeds een beetje beter. Vader Franz krijgt een nieuwe baan in een staalfabriek in Dresden. Ze maken er wapens. Het verdient niet goed, maar het is een vaste baan. Ook verheugt Franz zich erop dat zijn zonen op 24 oktober 1933 10 jaar worden. Dan kunnen ze bij de Hitlerjugend, de nationaalsocialistische jeugdbeweging. “Het is een eer om de partij en je vaderland te dienen, vergeet dat niet”, zegt hij steeds. Mattias lijkt het geweldig. “Je leert er schieten Johannes! En je gaat naar die grote parades, helemaal in Neurenberg”.

Johannes heeft echter zijn twijfels: hij is bang dat de grote jongens hem zullen uitlachen, net als op school. En hij weet dat Benjamin, zijn beste vriend, hem niet zal steunen. Want Benjamin mag geen lid worden. De Hitlerjugend is verboden voor Joden. Niet dat Benjamin zich zou aanmelden als hij erbij zou mogen! Hij en Johannes weten best dat Joden daar het mikpunt van spot zijn. “Het lijkt wel of je bij de Hitlerjugend getraind wordt om Joden te haten,” zeggen ze tegen elkaar. Toch durft Johannes niet tegen zijn vader in te gaan. Met knikkende knieën gaat hij in november voor het eerst naar een bijeenkomst. Hij blijft, net als zijn broer, lid tot zijn 18e. Maar in tegenstelling tot Mattias voelt hij zich er nooit op zijn gemak.

Opdracht 3: Partijcongres in Neurenberg – Portfolio-opdracht

Bekijk bron 4 waarin Hitler een toespraak houdt tijdens een partijcongres in Neurenberg. Beantwoord onderstaande vragen op je portfolio-blad en lever dit aan het einde van dit hoofdstuk in bij je docent.

a. Wat voor gevoel krijg je als dit fragment bekijkt?


b. Waarom denk je dat mensen zich toen hierdoor aangetrokken voelden? 


Opdracht 4: De Hitlerjugend – Portfolio-opdracht
 
Mattias en Johannes waren lid van de Hitlerjugend. De jeugdbeweging van de NSDAP was in de jaren dertig erg populair. Op een gegeven moment werd het verplicht om lid te worden. Je las al eerder dat Mattias enthousiast was over de Hitlerjugend, maar Johannes niet.

a. Schrijf een dialoog tussen Mattias en Johannes. Mattias vertelt aan Johannes waarom hij het geweldig vindt om lid te worden van de Hitlerjugend. Johannes is helemaal niet enthousiast. Hij legt zijn broer uit waarom niet. Wat vinden de broers van elkaars mening? Werk dit verder uit tot een gesprek van minimaal 1 A4tje.


b. Wat denk je, had jij als je in die tijd had geleef, durven weigeren om lid te worden van de Hitlerjugend? Of was je net als Johannes en Mattias ook lid geworden? Leg je antwoord uit.