Stunde Null, 1945-1949

Stunde Null, 1945-1949

Wat eraan vooraf ging
We volgen de familie Maier door de Duitse geschiedenis van de twintigste eeuw. Vader Franz, moeder Martha en hun twee zoons Johannes en Mattias maken in de jaren dertig in hun woonplaats Dresden de opkomst van het nationaalsocialisme mee. In de Tweede Wereldoorlog valt de familie uit elkaar. Mattias is net als zijn vader een overtuigd aanhanger van Hitler. Hij gaat voor de Sicherheitsdienst werken en komt in Nederland terecht. Johannes moet als soldaat naar het Oostfront waar hij gewond raakt. Na zijn herstel wordt hij in Dresden opgepakt voor het in het bezit hebben van een communistisch pamflet en naar het concentratiekamp Dachau gestuurd. Daar wordt hij door de Amerikanen in 1945 bevrijd.
 
Let op: Je vindt in dit hoofdstuk twee soorten opdrachten: kennis- en analysevragen en portfolio-opdrachten. De kennis- en analysevragen kun je in dit websjabloon invullen en opslaan. Als je alle vragen hebt beantwoord en opgeslagen, zet je ze om in pdf en print je ze uit. Vervolgens kun je een antwoordformulier opvragen waar de goede antwoorden op staan. Verbeter je eigen antwoorden en lever ze in bij je docent.
 
De portfolio-opdrachten kun je niet in het websjabloon invullen. Vraag aan je leraar welke portfolio-opdrachten je moet maken. Je maakt deze opdrachten vervolgens in een eigen document (bijv. Word), verzamelt de portfolio-opdrachten aan het einde van het hoofdstuk en levert ze samen met de verbeterde antwoorden op de kennisvragen in bij je docent.