Blokkade van Berlijn

Blokkade van Berlijn
© United States Air Force Historical Research

Martha vraagt zich weleens af of de Russen niet te ver gaan. Hoe komt het dat er steeds maar zo weinig te eten is? Waarom wordt de stad niet opgebouwd? Johannes neemt het altijd op voor de Russen. “De communisten hebben niet al die mensen zonder reden vermoord moeder, dat waren de nazi’s. De Russen zullen ons helpen om niet opnieuw dezelfde fout te maken. Zij beschermen ons tegen de fascisten.”

In 1948, drie jaar na de oorlog, gaat het helemaal fout tussen de Amerikanen en de Russen. De ruzie loopt zo hoog op dat de Russen West-Berlijn van de buitenwereld proberen af te sluiten. Ze richten een grote blokkade op die ervoor moet zorgen dat niemand het westerse deel van Berlijn nog in- of uit kan. De wereld houdt zijn adem in. Wordt het weer oorlog?

Opdracht 4: Blokkade van Berlijn – Portfolio-opdracht

In 1948 vindt de blokkade van Berlijn plaats. Bekijk de bronnen 6 en 7. Neues Deutschland, de krant waar Johannes voor schrijft, is opgericht is door de communistische partij in Oost-Duitsland. Schrijf een krantenartikel (maximaal 100 woorden) dat in Neues Deutschland had kunnen verschijnen en waarin wordt uitgelegd waarom de blokkade is ingesteld. Bedenk dat je voor een pro-Russische krant schrijft.