Leven in de DDR, 1949-1961

Leven in de DDR, 1949-1961

Wat eraan vooraf ging
We volgen de familie Maier door de Duitse geschiedenis van de twintigte eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog is Johannes weer herenigd met zijn moeder Martha in hun geboortestad Dresden. Vader Franz heeft het bombardement van Dresden niet overleefd. In 1949 valt Duitsland uiteen: in de kapitalistische, democratische Bondsrepubliek en de communistische DDR. Johannes Maier woont in Oost-Berlijn, is lid van de communistische partij de SED en werkt voor de partijkrant Neues Deutschland. Johannes’ tweelingbroer Mattias woont in West-Duitsland. De broers hebben zelden contact met elkaar. In dit hoofdstuk volgen we het leven van Johannes in de DDR.
 
Let op: Je vindt in dit hoofdstuk twee soorten opdrachten: kennis- en analysevragen en portfolio-opdrachten. De kennis- en analysevragen kun je in dit websjabloon invullen en opslaan. Als je alle vragen hebt beantwoord en opgeslagen, zet je ze om in pdf en print je ze uit. Vervolgens kun je een antwoordformulier opvragen waar de goede antwoorden op staan. Verbeter je eigen antwoorden en lever ze in bij je docent.
 
De portfolio-opdrachten kun je niet in het websjabloon invullen. Vraag aan je leraar welke portfolio-opdrachten je moet maken. Je maakt deze opdrachten vervolgens in een eigen document (bijv. Word), verzamelt de portfolio-opdrachten aan het einde van het hoofdstuk en levert ze samen met de verbeterde antwoorden op de kennisvragen in bij je docent.