De NAVO en het Warschaupact

Partijdag van de SED
© Bundesarchiv, Bild 183-57000-0314

Johannes en Franziska besluiten dus in de DDR te blijven. Op 9 november wordt hun zoontje Friedrich Benjamin geboren. Johannes wilde graag dat zijn zoontje de naam draagt van zijn jeugdvriend, die hij precies 15 jaar geleden voor het laatst gezien heeft. Samen met zijn Joodse familie moest Benjamin toen vluchten voor de nationaalsocialisten. Het laatste wat Johannes nog heeft gehoord, is dat Benjamin naar Amerika kon vluchten, maar dat zijn ouders in de vernietigingskampen zijn omgekomen. Hij zou dolgraag willen weten hoe het met Benjamin gaat, daar in de Verenigde Staten. Of hij ook getrouwd is en kinderen heeft, of hij gelukkig is. Hij hoopt het met heel zijn hart.

Met zijn broer heeft Johannes nog af en toe contact. Ze schrijven elkaar beleefde brieven over ditjes en datjes, en Mattias stuurt af en toe cadeautjes. Hij verdient veel geld, begrijpt Johannes. Hij is onderdirecteur van een bedrijf in Essen en hij rijdt in een grote auto, een Mercedes. Dat ziet Johannes op de foto’s die Mattias af en toe meestuurt. Johannes kan er niets aan doen: als hij naar die foto kijkt, is hij jaloers. Hij heeft geen auto. Mercedessen zijn in Oost-Duitsland niet te koop.

Over politiek schrijven de broers nooit. Als ze het zouden doen, zouden de brieven onderschept worden door de censuur. Ze maken ook geen plannen om elkaar te ontmoeten. “We zijn uit elkaar gegroeid, we hebben een totaal andere mening over de politiek”, zegt Johannes tegen zijn vrouw. Ook de relatie tussen de Bondsrepubliek en de DDR blijft onrustig als blijkt dat de Bondsrepubliek in 1955 lid wordt van de NAVO. Hierop wordt het Warschaupact opgericht.

Opdracht 4: NAVO & Warschaupact – Kennis en analyse

In 1955 wordt de Bondsrepubliek lid van de NAVO. Korte tijd later richt de Sovjet-Unie het Warschaupact op voor de Oost-Europese landen en de DDR. Bekijk bron 6 en 7.

a. Wat zijn het Warschaupact en de NAVO?


b. Bekijk onderstaande kaart. Noem minstens vijf landen die lid zijn van de NAVO en minstens vijf landen die lid zijn van het Warschaupact.

Koude Oorlog kaart
© Wikipedia.org


c. Het bericht dat de Bondsrepubliek lid was geworden van de NAVO was direct groot nieuws. Waarom was dit groot nieuws?