Veranderingen in het Oosten, 1972-1988

Veranderingen in het Oosten, 1972-1988

Wat eraan vooraf ging
We volgen de familie Maier door de Duitse geschiedenis van de twintigste eeuw. Johannes en Mattias Maier zijn tweelingbroers. Zij groeien voor de oorlog op in Dresden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kiezen ze allebei een andere kant: Mattias is een overtuigd aanhanger van het nationaalsocialisme. Johannes moet daar niets van weten. Na de deling van Duitsland in 1949 raken ze definitief gescheiden van elkaar. Mattias, die een hoge baan bij een chemisch bedrijf in het Ruhrgebied krijgt, woont in West-Duitsland. Johannes woont in de DDR, in Oost-Duitsland. Johannes is aanvankelijk een overtuigd communist. Maar hij raakt teleurgesteld in het communistische systeem. De broers hebben jarenlang amper contact gehad, maar de laatste jaren zijn er voorzichtige toenaderingspogingen.
 
Let op: Je vindt in dit hoofdstuk twee soorten opdrachten: kennis- en analysevragen en portfolio-opdrachten. De kennis- en analysevragen kun je in dit websjabloon invullen en opslaan. Als je alle vragen hebt beantwoord en opgeslagen, zet je ze om in pdf print je ze uit. Vervolgens kun je een antwoordformulier opvragen waar de goede antwoorden staan. Verbeter je eigen antwoorden en lever ze in bij je docent.
 
De portfolio-opdrachten kun je niet in het websjabloon invullen. Vraag aan je leraar welke portfolio-opdrachten je moet maken. Je maakt deze opdrachten vervolgens in een eigen document (bijv. Word), verzamelt de portfolio-opdrachten aan het einde van het hoofdstuk en levert ze samen met de verbeterde antwoorden op de kennisvragen in bij je docent.