Glasnost en Perestroika

Reagan voor de Berlijnse Muur
© White House Photo Office

Het pakket uit het Westen is uitgepakt, Johannes en Franziska zijn al naar bed, ze zijn immers niet meer de jongsten. Aan het eind van de avond zitten hun kinderen Maria en Friedrich samen op het balkon. Friedrich legt even zijn hand op de dikke buik van zijn zus. “Een nieuw leven, Maria, altijd een teken van hoop.” Maria knikt: “Misschien wel, broertje, misschien wel. Ik weet het niet, maar ergens heb ik het idee dat er hééél misschien iets gaat veranderen nu die Gorbatsjov daar in het Kremlin zit.” Friedrich is even stil. “Voor mezelf zie ik het in dit leven niet meer veranderen,” zegt hij. “Maar voor onze kinderen, wie weet!” Maria legt haar hoofd op zijn schouder. “Je weet het niet, Friedrich, we zijn nog jong, wie weet verandert het ooit ook nog voor ons.”

Opdracht 5: Gorbatsjov – Kennis en analyse

In 1985 werd Gorbatsjov de nieuwe leider van de Sovjet-Unie. Hij introduceerde de termen Glasnost en Perestroika in het publieke debat. Leg in& ongeveer drie zinnen per term uit wat Glasnost en Perestroika betekenen. Gebruik bron 6.


Opdracht 6: ‘Tear down this wall’ – Portfolio-opdracht

Bekijk de toespraak van de Amerikaanse president Reagan bij de Berlijnse Muur. De beroemde woorden van Reagan aan het eind van zijn toespraak waren: “Mr. Gorbachev, tear down this wall”, waarmee hij de Russische leider Gorbatsjov vraagt om een einde te maken aan de Duitse deling en de Berlijnse Muur af te breken. Deze woorden zijn over de hele wereld bekend geworden en hebben veel indruk gemaakt.

Stel je voor dat je op dat moment de kans had gehad om je in een toespraak te richten aan de leiders van het DDR-regime. Schrijf een korte, maar krachtige toespraak waarin je DDR-leiders oproept om de Muur af te breken. Gebruik de term ‘vrijheid’ in je toespraak.

Schrijf je toespraak op je portfolio-blad en lever het aan het einde van dit hoofdstuk in bij je docent. De docent kan je ook vragen om je toespraak voor je klas te houden.

Je hebt voor deze opdracht 20 minuten.