De val van de Berlijnse Muur, 1989

De val van de Berlijnse Muur, 1989

Wat eraan vooraf ging
We volgen de familie Maier door de Duitse geschiedenis van de twintigste eeuw. Johannes en Mattias Maier zijn tweelingbroers. Zij groeien voor de oorlog op in Dresden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kiezen ze allebei een andere kant: Mattias is een overtuigd aanhanger van het nationaalsocialisme. Johannes moet daar niets van weten. Na de deling van Duitsland in 1949 raken ze gescheiden van elkaar. Mattias, die een hoge functie bij een chemisch bedrijf in het Ruhrgebied krijgt,  woont met vrouw en kinderen in West-Duitsland.

Johannes, die ook getrouwd is en kinderen heeft, woont in de DDR, net als hun moeder, Martha. Johannes is aanvankelijk een overtuigd communist, die echter al snel teleurgesteld raakt in het nieuwe systeem. De broers hebben jarenlang amper contact gehad, maar vanaf de jaren zeventig zijn er voorzichtige toenaderingspogingen geweest. Het contact wordt bemoeilijkt, omdat één van de drie kinderen van Johannes, Uwe, naar het Westen is gevlucht. De familie in de DDR wordt nu nauwlettend in de gaten gehouden. Dan breekt het jaar 1989 aan.

Let op: Je vindt in dit hoofdstuk twee soorten opdrachten: kennis- en analysevragen en portfolio-opdrachten. De kennis- en analysevragen kun je in dit websjabloon invullen en opslaan. Als je alle vragen hebt beantwoord en opgeslagen, zet je ze om in pdf print je ze uit. Vervolgens kun je een antwoordformulier opvragen waar de goede antwoorden op staan. Verbeter je eigen antwoorden en lever ze in bij je docent.
 
De portfolio-opdrachten kun je niet in het websjabloon invullen. Vraag aan je leraar welke portfolio-opdrachten je moet maken. Je maakt deze opdrachten vervolgens in een eigen document (bijv. Word), verzamelt de portfolio-opdrachten aan het einde van het hoofdstuk en levert ze samen met de verbeterde antwoorden op de kennisvragen in bij je docent.