Protesten in Leipzig

Protesten in Leipzig
© Bundesarchiv, Bild 183-1989-1106-023

De eerste weken na de picknick zijn Johannes en zijn vrouw Franziska nog vol verwachting. “Wie weet zullen wij elkaar toch nog eens omhelzen”, durft Johannes zelfs naar zijn broer in het Westen te schrijven. Maar in september neemt hun optimisme af. Overal in Oost-Europa lijken er dingen te veranderen. In Hongarije, in Tsjecho-Slowakije, in Polen – maar in Oost-Duitsland blijft alles zoals het was. Misschien wordt het zelfs alleen maar erger.

Heel Berlijn wordt volgehangen met affiches ter ere van het naderend 40-jarig bestaan van de DDR. Dat zal op 7 oktober 1989 gevierd worden. De partijtop van de SED verwacht allerlei communistische kopstukken uit binnen- en buitenland. Zelfs Sovjet-leider Michael Gorbatsjov zal er zijn. Johannes herinnert zich nog maar al te goed die avond in de opera, 40 jaar geleden, toen de DDR net was opgericht. Daar had hij nog als overtuigd communist in de zaal gezeten. “En daar hebben wij elkaar ontmoet,” zegt Franziska. “Wij bestaan dus ook 40 jaar”, zegt Johannes grappend tegen zijn vrouw. “Maar dat is écht een feest”, zegt zij en kust hem.

Iedere avond belt Franziska met haar dochter Maria. Maria is met haar man naar Leipzig verhuisd. Leipzig is het centrum geworden van het verzet tegen de dictatuur van de communistische partij, de SED. Maria is erbij. Ze loopt iedere maandag mee in de protestdemonstratie vanuit de Nicolaikirche. Johannes en Franziska maken zich ongerust. Marie heeft twee kleine dochtertjes. Als ze maar niet wordt opgepakt …

Opdracht 2: De protesten in Leipzig – Kennis en analyse

Bekijk de bronnen 2, 3 en 4.

a. Wat gebeurde er op 9 oktober 1989?


b. Waarom vond dit plaats in Leipzig? Welke rol speelde Leipzig in de opstand tegen het regime van de DDR?


c. Waarom was 9 oktober 1989 een keerpunt?


d. Wat bedoelden de demonstranten met de leus ‘Wir sind das Volk’?